Loading...

Aktualności

Ogłoszenia-Awaria-Zwycięstwa

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Piastowską dnia 06 lipca 2020 r. (poniedziałek) od godz. 19.00 nastąpiła przerwa w dostawie wody na terenie dolnej części miasta, tj. ul. Piastowskiej, ul. Bohaterów, ul. Oświęcimskiej, ul. Majdanek, ul. Oświęcimskiej, ul. Zwycięstwa.
Więcej

Wyjaśnienie – awaria Cmentarna Kujawska

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.  z o.o. w Gubinie informuje, że dnia 25 czerwca br., tj.  w dniu wczorajszym firma realizująca na nasze zlecenie modernizację sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Gubinie  podczas dokonywania przewiertu pod drogą na ul. Kujawskiej natrafiła na niezinwentaryzowaną sieć wodociągową w tej ulicy uszkadzając sieć tzw. pilotem. 
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej dnia 25 czerwca 2018 r. (czwartek) od godz. 13.00 przy skrzyżowaniu ul. Cmentarnej z ul. Kujawską nastąpiła przerwa w dostawie wody na terenie górnej części miasta (w zależności od czasu usunięcia awarii zakres braku dostaw wody może się poszerzyć o część miasta położoną poniżej miejsca powstałej awarii).
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Dzikiej, ul. Cmentarnej, ul. Krańcowej, ul. Łukowej, ul. Małej, ul. Miedzianej, ul. Mylnej, ul. Okrężnej, ul. Orlej, ul. Pamiątkowej, ul. Poleskiej, ul. Przemysłowej, ul. Świerkowej, ul. Ukrytej, ul. Wiśniowej i ul. Wodnej, że dnia 17 czerwca 2020 r. środa od godz. 8.30 do godz. 12.30 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z podłączeniem nowej sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej z istniejącą siecią wodociągową w ul. Poleskiej z w Gubinie.
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Dzikiej, ul. Cmentarnej, ul. Krańcowej, ul. Łukowej, ul. Małej, ul. Miedzianej, ul. Mylnej, ul. Okrężnej, ul. Orlej, ul. Pamiątkowej, ul. Poleskiej, ul. Świerkowej, ul. Ukrytej, ul. Wiśniowej i ul. Wodnej, że dnia 04 czerwca 2020 r. - czwartek od godz. 8.30 do godz. 11.30 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z podłączeniem nowej sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej z istniejącą siecią wodociągową w ul. Mylnej z w Gubinie.
Więcej

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z wykonywaniem prac związanych z przełączaniem nowej sieci wodociągowej na ul. Cmentarnej do istniejącej sieci w ul. prostopadłych do niej oraz planowanym przepłukaniem sieci wodociągowej w Gubinie dodatkowo dokona dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie począwszy od dnia 29.05.2020 r.

Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Dzikiej, ul. Cmentarnej, ul. Krańcowej ul. Małej, ul. Miedzianej, ul. Mylnej, ul. Okrężnej, ul. Orlej, ul. Pamiątkowej, ul. Poleskiej, ul. Świerkowej, ul. Ukrytej, ul. Wiśniowej i ul. Wodnej, że dnia 01 czerwca 2020 r. - poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z  podłączeniem nowej sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej z istniejącą siecią wodociągową w ul. Mylnej z w Gubinie.

Więcej

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 uprzejmie informuje, że zarówno wjazd jak i wyjazd do/z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gubinie w dniach 29-30 maja 2020r. będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Śląskiej (główna brama). Dlatego w tym czasie dotychczasowy wjazd i wyjazd do/z PSZOK-u od strony ul. Kołłątaja nie będzie możliwy.

Więcej
Menu
Skip to content