Loading...

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie  powołano do życia w 1994r. Intencją gminy było, by własna Spółka komunalna realizowała zadania z zakresu użyteczności publicznej, zaspokajając wszelkie potrzeby wspólnoty samorządowej.
Ustawodawca zaś wyposażył gminę w wszelkie instrumenty mające bezpośredni wpływ na wysokość obciążeń mieszkańców za świadczone przez przedsiębiorstwo usługi.

Dlatego też podstawowym celem działania Spółki jest spełnienie oczekiwań właścicielskich, a nie dążenie do osiągnięcia zysków.
Spółka powstała 1 sierpnia 1994r. i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pod Nr RH – B 1973. Dnia 14 stycznia 2004 roku jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000187366.

Do dnia 9 marca 2008r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Uchwałą NR 1/2008 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie z dnia 7 marca 2008r. Zarząd został rozszerzony do trzech osób. Zmiany te zostały zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym i wpisane postanowieniem z dnia 18 marca 2008r. sygn. akt ZG VII Ns-Rej. KRS/002506/08/077.
Następnie 18.06.2009r. został powołany dwuosobowy Zarząd.

Uchwałą Nr 1 z 03.01.2011r. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o w Gubinie Zarząd został rozszerzony do trzech osób a zmiany te zgłoszono w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałą nr 1 z dnia 26.01.2017r. Rady Nadzorczej PUM sp. z o.o. w Gubinie reprezentowany jest jednosobowo przez Prezesa mgr inż. Leszka Lindę.

Menu
Skip to content